Trg djece Dobrinje bb 71 000 Sarajevo |   033/466-980

Pjesnik pokajnik

Dolaskom islama, mnogi pjesnici i govornici su bili oduševljeni ljepotom kur’anskog izraza, te su primili islam. Međutim, bilo je i onih koji su bili ustrajni u svom mnogoboštvu i koji su kroz svoje stihove i govore izražavali neprijateljstvo i mržnju prema Poslaniku, a.s, i muslimanima. Ka‘b ibn Zuhejr je bio jedan od njih.

Ka‘b ibn Zuhejr je bio veliki pjesnik. Njegov otac, Zuhejr, je bio jedan od najpoznatijih arapskih pjesnika i svoje sinove Ka‘ba i Budžejra je, također, podučio pjesništvu.

Budžejr, Ka‘bov brat, je prihvatio islam, ali Ka‘b je i dalje ostao izuzetno neprijateljski raspoložen prema islamu. On je svoj raskošni pjesnički talent zlonamjerno koristio kako bi što više u svojim pjesmama ocrnio i izvrijeđao Poslanika, a.s. Na taj način je Ka‘b samoga sebe doveo u gotovo bezizlaznu situaciju. Jedino što je mogao očekivati je bila njegova propast na oba svijeta.

Njegov brat Budžejr mu je poslao pismo sa upozorenjem da se još može spasiti, ali pod uvjetom da se iskreno pokaje i dođe Muhammedu, a.s, da od njega zatraži oproštaj za sve svoje nevaljale postupke. U poruci mu je napisao: ”Ako duboko u sebi osjećaš potrebu za izvinjenjem, odmah idi do Božijeg Poslanika, jer on će svakom oprostiti ko mu dođe kao pokajnik, a ako nećeš to učiniti, spašavaj se kako možeš!”Pjesnik pokajnik

Kada je Ka‘b primio pismo, našao se u velikoj nedoumici ne znajući šta da uradi. Osjećao se beznadežno i sam je sebe sažalijevao. Njegovi neprijatelji iza leđa su mu govorili: ”On je gotov!” Na kraju, kad nije našao nikakvog drugog izlaza, spjevao je svoju kasidu (pjesmu) u kojoj hvali Božijeg

Poslanika, a.s, i ističe svoj strah, istovremeno ukazujući na govor i naslađivanje svojih neprijatelja, a onda se zaputio prema Medini. Tamo je najprije svratio do čovjeka s kojim se odranije poznavao. Taj čovjek ga je odveo do Božijeg Poslanika, a.s, u vrijeme kada je obavljao sabah-namaz. Po završetku namaza, kojem je i sam prisustvovao, pokazao mu je na Poslanika, a.s.

”Ono je Božiji Poslanik!” – rekao mu je. ”Priđi mu i zatraži od njega oprost i zaštitu!”

Ka‘b je prišao Božijem Poslaniku, a.s, sjeo uz njega i svoju ruku stavio u njegovu. Poslanik, a.s, ga do tada nije poznavao.

”Božiji Poslaniče” – rekao mu je, ”došao ti je Ka‘b ibn Zuhejr, kao pokajnik i musliman i hoće da od tebe zatraži zaštitu, pa hoćeš li to primiti od njega ako ti ga dovedem?!”

”Hoću!” – odgovorio je Poslanik, a.s, a on je rekao: ”Ja sam, Božiji Poslaniče, Ka‘b ibn Zuhejr!”

Tada je jedan od ensarija skočio prema njemu, govoreći: ”Božiji Poslaniče, prepusti meni tog Allahovog neprijatelja!”

”Ostavi ga!” – odgovorio mu je Poslanik. ”Došao je kao pokajnik i odriče se onoga što je bilo prije!”

Ka‘b je potom izrecitovao svoju pjesmu koju je sastavio za ovu priliku. Bila je spjevana u tradicionalnom stilu, izvanrednoga jezika, rime i melodije, sa obiljem živih opisa prirode. Svu pjesmu je prožimalo preklinjanje za oproštaj. Završavala je strofom u kojoj su se hvalili Poslanik, a.s, i muhadžiri.

Kada je završio, Poslanik, a.s, je u oduševljenju skinuo svoj ogrtač – burdu – i njime darovao pjesnika. Po tome je ova čuvena kasida, jedno od remek-djela arapske književnosti, dobila naziv „Kasidetu-l-burda“.

Taj isti ogrtač (burda) se i dan-danas čuva u muzeju Topkapi u Istanbulu. Burdu su Ka‘bova djeca prodala Muaviji, osnivaču Emevijske dinastije. Nakon pada Emevija, u vrijeme vladavine Abasija, burda je prebačena u Bagdad. Zatim, u vrijeme Memeluka je prebačena u Kairo, i konačno u Topkapi palaču pod vladavinom Selima I.

(Iz časopisa Elif br. 33)
 

back to top