Trg djece Dobrinje bb 71 000 Sarajevo |   033/466-980

I osmijeh je sadaka

Osmijeh je bio stalna praksa Poslanika, a.s. Osmjehivao bi se kada bi sretao svoje ashabe, osmjehivao bi se kada bi vidio čovjeka kako suzbija svoju srdžbu, a pogreške ljudi bi ispravljao blagim osmijehom.

Riječ sadaka dolazi od arapskog glagola sadaqa što znači potvrditi. Sadaka je, dakle, potvrda našeg islama i vjerovanja. Sadaka donosi velike koristi. Ona unosi radost u srca i onoga koji je daje i onoga koji je prima. Postoje razne vrste sadake: dati novac, hranu, pružiti pomoć, očistiti put. Jedna vrsta sadake je i osmijeh svome bratu muslimanu.
Muhammed, a.s, osmijeh poredi sa sadakom i podstiče nas da takvu sadaku stalno udjeljujemo: „Osmijeh tvom bratu je sadaka.“ Osmijeh kod našeg Poslanika, a.s, je bio put do srca.
Koliko „vrijedi“ jedan osmijeh?
Osmijeh ima jedinstveno značenje u svim kulturama i najprepoznatljiviji je izraz lica na svijetu. Sam čin smijanja popravlja raspoloženje, jača imunitet i oslobađa od stresa.
U jednom istraživanju provedenom u Velikoj Britaniji, pomoću elektromagnetskog instrumenta kojim se skenira mozak i srce i pokazuje nivo zadovoljstva, utvrđeno je da jedan osmijeh može pružiti razinu moždane stimulacije kao i 2.000 čokolada.
Osmijeh ima ‘umirujući efekt’ na naše tijelo.

O zanimljivom istraživanju

Psiholog Dejl Karindži je proveo istraživanje na način da je od svojih učenika zatražio da se svaki dan u toku jedne sedmice osmjehuju jednoj osobi. Jedan od njegovih učenika je bio trgovac i on je odlučio da se osmjehuje svojoj supruzi koja inače nije bila naviknuta na njegov osmijeh. Rezultat tog osmjehivanja je bila sreća koju je trgovac osjetio, a koju nije osjetio godinama unazad. To ga je podstaklo da se osmjehuje svima sa kojima dolazi u dodir. Upravo zbog tog osmjehivanja, ljudi su mu uzvraćali poštovanjem i trudili se da mu budu na usluzi. Njegov život je postao puno ljepši i svjetliji, a zarada u trgovini mu se povećala.
Danas, kada je stres bolest savremenog doba, osmijeh kojem nas je naučio naš Poslanik, a.s, je savršena preventiva.
Zato, moramo nastojati što više udjeljivati osmijeh-sadaku. Možda vam vaš osmijeh ne znači mnogo, ali nekome zasigurno može promijeniti život nabolje, ako ne dugoročno, onda bar u trenutku dok mu se osmjehujete.O zanimljivom istraživanju
Psiholog Dejl Karindži je proveo istraživanje na način da je od svojih učenika zatražio da se svaki dan u toku jedne sedmice osmjehuju jednoj osobi. Jedan od njegovih učenika je bio trgovac i on je odlučio da se osmjehuje svojoj supruzi koja inače nije bila naviknuta na njegov osmijeh. Rezultat tog osmjehivanja je bila sreća koju je trgovac osjetio, a koju nije osjetio godinama unazad. To ga je podstaklo da se osmjehuje svima sa kojima dolazi u dodir. Upravo zbog tog osmjehivanja, ljudi su mu uzvraćali poštovanjem i trudili se da mu budu na usluzi. Njegov život je postao puno ljepši i svjetliji, a zarada u trgovini mu se povećala.
Danas, kada je stres bolest savremenog doba, osmijeh kojem nas je naučio naš Poslanik, a.s, je savršena preventiva.
Zato, moramo nastojati što više udjeljivati osmijeh-sadaku. Možda vam vaš osmijeh ne znači mnogo, ali nekome zasigurno može promijeniti život nabolje, ako ne dugoročno, onda bar u trenutku dok mu se osmjehujete.
 
(Elif, br. 40)

back to top