Trg djece Dobrinje bb 71 000 Sarajevo |   033/466-980

Ilmihal 8

Ilmihal 8

Autori: Vehid Arnaut, Elvir Duranović, Kemal Tokmić

Osnovni cilj mektebske nastave je da se (kroz odgojno-obrazovni rad u mektebu) polaznici upoznaju sa sistemom islamskih vrijednosti i islamskim propisima, te da ih usvoje kao sadržaj i način svoga života shodno riječima Allaha, subhanehu ve te‘ala: “Kod Allaha je prava vjera jedino islam”. (Alu ‘Imran, 19.) i ... “zadovoljan sam da vam islam bude vjera..” (El-Maide, 3.)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM MEKTEBA

Tehničke karakteristike

  • Publisher:
  • ISBN-10: 978-9958-23-282-4
  • Godina izdanja: 2011
  • Paperback: 100 str. : ilustr. ; 28 cm