Trg djece Dobrinje bb 71 000 Sarajevo |   033/466-980

U gimnaziji Dobrinja održan projekat pod nazivom „Djeca rata-djeci mira“

U sklopu realizacije Projekta  „Djeca rata-djeci mira“ koji  je  podržan od straneAgencija UN-a i Predsjedništva BiH kao dio Platforme Dijalog za budućnost, Udruženjaboraca  –  Maloljetni  dobrovoljci  odbrambeno-oslobodilačkog  rata  92-95  KantonaSarajevo,  su u ponedjeljak, 2. 10. 2015 godine, u amfiteatru naše Škole uspješno irealizirali pomenuti Projekat. Projekat je velikodušno podržao direktor škole, prof. EnverAhmetspahić  u  korespodenciji  sa  prof.  vjeronauke  Semirom  Salihovićem.  

Ovominteraktivnom  predavanju  su  prisustvovali  „maloljetni  dobrovoljci“  (edukatori),pripadnici nekadašnjih vojnih snaga na području cijele BiH (ARBiH, VRS, HVO). Jedna  od  glavnih  poruka  koja  bi  mogla  najbolje  ilustrovati  značaj  i  cilj  Projekta,iznesena tokom evaluacije i diskusije, jeste da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini trebajugraditi  atmosferu  uvažavanja  različitosti,  što  podrazumijeva  i  uvažavanje  različitihiskustava,  stavova  i  mišljenja.  

Edukatori  su  kroz  interakciju  s  učenicima  prenijelisnažnu poruku koja poziva buduće generacije na suživot, toleranciju i izgradnju mira. Djeleći  svoja  iskustva,  bivši  maloljetni  doborovoljci  stavili  su  akcenat  nauniverzalnost ljudske patnje i boli, izazvane strahotama rata, poručujući učenicima dane dođu u situaciju u kakvu su došli oni prije 20 godina sugerišući im da svu svojuenergiju usmjere ka svom obrazovanju i formiranju svijesti o besmislu ratovanja.U edukatorskom timu nalazili su se: Kemal Šalaka, Nermin Bise, Vladimir Perić, SafetJaganjac,  Mitar  Popović,  Rusmir  Piralić,  Robert  Šuban  i  Selvir  Tabak.   Koordinatoriprojekta i edukatorskog tima su Renata Krstanović, diplomirana psihologinja, geštaltpsihoterapeut  MA  psihologije  Maja  Alihodžić,  KBT  psihoterapeut.  Ovom prilikom sezahvaljujemo pomenutom Udruženju na uspješno prezentiranom projektu.

back to top