Trg djece Dobrinje bb 71 000 Sarajevo |   033/466-980

Grupa vjeroučitelja je u maju 2006. godine, pokrenula inicijativu za osnivanje Udruženja vjeroučitelja. Nakon nekoliko sastanaka formiran je inicijativni odbor koji je preuzeo na sebe poslove oko pripreme i organizacije potrebne za formiranje jednog ovakvog udruženja. Inicijativni odbor se sastao i sa reis-ul-ulemom Mustafom ef. Cerićem, predložio formiranje udruženja a nakon toga zakazao i Osnivačku skupštinu, koja je bila organizirana 26.06.2006. godine. Na Skupštini su bili prisutni: reis-ul-ulema dr. Mustafa ef. Cerić, muftija sarajevski h. Husein ef. Smajić, predstavnik Vjersko-prosvjetne službe prof. Ibrahim Begović, predstavnik FIN-a doc. dr. Zuhdija Hasanović, predstavnik Pedagoškog Fakulteta iz Zenice doc. dr. Nusret Isanović, savjetnica za predmet vjeronauka u Prosvjetno-pedagoškom zavodu u Sarajevu prof. Mina Pleh i veliki broj vjeroučitelja sa Kantona Sarajevo.

 

U p r a v a

Tijela koja čine Udruženje Vjeroučitelja:

Predsjednik Skupštine – Amira Išerić
 
Predsjednik udruženja - Zijad Okanović
Podpredsjednik udruženja - Husein Mehmedović
Sekretar udruženja - Adisa Milić 
 
Članovi Glavnog odbora:
 • Melika Nezirovac
 • Mubina Islamović
 • Esed Čočić
 • Šahsena Đulović
 • Emir Rustempašić
 • Eldar Čomor
 • Sija Hasani
 • Alagić Mehmed
 • Lejla Agović 
 
Članovi Nadzornog odbora:
 • Meliha Alibašić
 • Sabiha Bogilović
 • Anesa Slinić

 

 

C i l j e v i   U d r u ž e nj a

 • afirmacija vjerskih, kulturnih i naučnih vrijednosti BiH društva i razvoj svestrane ličnosti vjeroučitelja;
 • uključivanje vjeroučitelja u procese kreiranja programa za predmet Vjeronauka;
 • čuvanje digniteta vjeroučitelja i pridržavanje kodeksa vjeroučitelja;
 • zastupanje i prezentiranje interesa članova Udruženja;
 • pružanje svake vrste pomoći članovima Udruženja;
 • razvijanje saradnje sa institucijama, organizacijama i pojedincima koji mogu pomoći ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Statut Udruženja

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, je na svojoj 19. redovnoj sjednici, održanoj 31.08.2006., odnosno 7. ša'bana 1427. h.g., rješavajući po zahtjevu Inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja vjeroučitelja Kantona Sarajevo, donio sljedeći zaključak: Rijaset podržava formiranje Udruženja vjeroučitelja Kantona Sarajevo, kao Udruženja građana koje će svojim aktivnostima doprinositi afirmaciji vjeronauke u školama i rješavanju problema vjeroučitelja sa kojima se oni suočavaju u obavljanju nastavnog procesa u ovoj oblasti.