Trg djece Dobrinje bb 71 000 Sarajevo |   033/466-980

Rijaset Islamske zajednice u BIH propisuje stručni profil i uvjete koje mora ispunjavati lice za radno mjesto vjeroučitelja i o tome blagovremeno obavještava nadležne organe (ministarstva obrazovanja, pedagoške zavode i obrazovne ustanove) koji utvrđuju broj radnih mjesta i njihovu sistematizaciju.  

Ovim Pravilnikom, u skladu sa važećim zakonima nadležnih nivoa vlasti i Ustavom Islamske zajednice, reguliše se status, odnosno definicija vjeroučitelja, njegova prava i obaveze kao i druga pitanja koja se tiču profesije vjeroučitelja. 

Pravilnik je donesen u martu, 2011. godine.

 

PRAVILNIK O VJEROUČITELJIMA [pdf]