Trg djece Dobrinje bb 71 000 Sarajevo |   033/466-980

Vjeronauka za 2. razred osnovne škole

Vjeronauka za 2. razred osnovne škole

Autor: Muamer Tinjak

Aktivnost planiranja i programiranja nastave islamske vjeronauke za II razred utemeljena je na razumijevanju prirode razvojnih procesa koji se odvijaju na tom uzrasnom periodu. Iz spoznaje i osjećanja procesa razvoja izvedeni su primjereni principi nastave islamske vjeronauke u II razredu.

Iako je pregled razvojnih procesa ponuđen kroz pojedine dimenzije, ne gubi se iz vida da je razvoj jedne dimenzije pod utjecajem a jednako tako i on utječe na razvoj drugih dimenzija. Nomotetske norme treba interpretirati kao fleksibilne okvire, a osjetiti pojedinačno, konkretno dijete sa njegovom pos

Nastavni plan i program za 2. razred (1 sat u sedmici)

Nastavni plan i program za 2. razred (2 sata u sedmici)

Tehničke karakteristike

  • ISBN-10: 9958-26-026-3
  • Godina izdanja: 2006
  • Paperback: 138 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm