Trg djece Dobrinje bb 71 000 Sarajevo |   033/466-980

Vjeronauka za 3. razred osnovne škole

Vjeronauka za 3. razred osnovne škole

Autori: Mina Pleh, Muamer Tinjak, Melika Nezirovac

U trećem razredu osnovne škole Islamska vjeronauka je orijentirana da i dalje prati, uočava i potiče razvoj djece na uzrastu kojem je namijenjena, samo produbljenije u odnosu na prethodno godište, prijateljstvo među djecom, kvalitet međusobnog komuniciranja su poseban interes Islamske vjeronauke.

U situaciji kad su temeljne kompetencije kojima mlad čovjek treba ovladati u savremenom društvu pomjerene od poznavanja gomile informacija ka socijalnoj kompetentnosti, nova dimenzija uloge nastavnika Islamske vjeronauke postaje veoma važnom. A upravo je ovaj uzrast važan period, nešto poput "senzitivnog intervala" za razvijanje zdravih temelja u odnosu prema drugima.

Nastavni plan i program za 3. razred (1 sat u sedmici)

Nastavni plan i program za 3. razred (2 sata u sedmici)

Tehničke karakteristike

  • Publisher:
  • ISBN-10: 9958-23-197-2
  • Godina izdanja: 2006
  • Paperback: 169 str. : ilustr. u bojama ; 26 cm