Trg djece Dobrinje bb 71 000 Sarajevo |   033/466-980

Vjeronauka za 5. razred osnovne škole

Vjeronauka za 5. razred osnovne škole

Autori: Mustafa Prljača, Nezir Halilović

Odgojna ambicija vjeronauke u ovom razredu biva potcrtana i utemeljena na egzaktno izdvojenim pokazateljima razvojnih teškoća i stranputica ove životne dobi (desetogodišnjaci). Istraživački rezultati ukazuju na sniženu dobnu granicu "eksperimentisanja" sa alkoholom, cigaretom, drogom. Generalna sklonost za ovakvo "eksperimentisanje" obitava u prostoru socijalizacijskog kapaciteta mlade osobe.

U petom razredu se dio ove odgojne ambicije nastoji ostvariti uvrštavanjem programa razvijanja temeljnih životnih vještina, koje će podržati mladog čovjeka u umijeću građenja odnosa, podnošenju i rješavanju interpersonalnih konfilata i izlaženju na kraj na konstruktivan način sa svojim osjećanjima.

Nastavni plan i program za 5. razred (1 sat u sedmici)

Nastavni plan i program za 5. razred (2 sata u sedmici)

Tehničke karakteristike

  • Publisher:
  • ISBN-10: 978-9958-23-224-4
  • Godina izdanja: 2008
  • Paperback: 119 str. : ilustr. ; 26 cm