Trg djece Dobrinje bb 71 000 Sarajevo |   033/466-980

Vjeronauka za 2. razred srednje škole

Vjeronauka za 2. razred srednje škole

Autori: Šefik Kurdić, Dževad Hodžić, Mustafa Prljača

Islamska vjeronauka i u drugom razredu srednje škole ostvaruje i promovira integralni odgoj mladih, kako po svom sadržaju i didaktičkim usmjerenjima tako i po svojim odgojno-obrazovnim ciljevima. Zato vjeronauka u drugom razredu srednje škole pomaže učenicima, koji kao individue prolaze kroz odlučujuće razdoblje svoga odrastanja i određenja, da postupno i sistematski upoznaju povijesno-kulturalnu stvarnost u kojoj žive, opće etičke i moralne probleme savremenoga čovjeka i društva te cjelovitu nauku, načela i vrijednosti islama.

Cilj je da omogući cjelovit i skladan odgoj mlade osobe koja je sposobna kritički promišljati duhovnu, islamsku, kulturnu, tradicijsku i ukupnu stvarnost koja je okružuje.

Nastavni plan i program za 2. razred (1 sat u sedmici)

Nastavni plan i program za 2. razred (2 sata u sedmici)

Tehničke karakteristike

  • Publisher:
  • ISBN-10: 978-9958-23-295-4
  • Godina izdanja: 2011
  • Paperback: 166 str. : ilustr. ; 26 cm